Noaptea Muzeelor

Politica de confidentialitate

Introducere

Scopul acestei politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Prin accesarea site-ului www.noapteamuzeelorclujnapoca.ro acceptați  politica de prelucrare si confidențialitate a datelor furnizate  în cele  ce urmează. Politica de confidențialitate se referă la utilizarea și colectarea informațiilor  personale  pe care ni le furnizați, atunci când vizitați acest site, sau prin completarea  formularelor de  contact, daca acestea sunt aplicabile.

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru depășește limitele controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație, înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

 • SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE, funcționeaza în conformitate cu legile din România, cu sediul în jud. Cluj, Cluj-Napoca str. Motilor, nr.3, CIF 302668456, denumită în continuare “SPAOC” este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează în mod direct sau indirect.
 • Potrivit legislației, instituția noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri de precauție pentru a proteja informațiile personale, conform implementarii GDPR, cât și procedee privind securitatea informatiei si IT pentru datacenter-ul care gazduieste acest site.
 • SPAOC prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, in calitate de operator, prin intermediul serviciilor / birourilor / compartimentelor, in conformitate cu prevederile specifice aplicabile pentru derularea urmatoarelor activitati:
 • Organizare / derulare evenimente pentru Noaptea Europeana a Muzeelor, utilizarea tehnologiilor pentru desfasurarea de tururi virtuale online in cadrul Centrului de Cultura Urbana al Primariei Cluj-Napoca.

Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu institutia noastra, ești o persoană vizată”,adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date, și tu, persoana vizată.

Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

 • Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate a informatiei, securitate IT și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

Ne rezervăm dreptul de a modifica porțiuni din politica de confidențialitate precizând   că veți avea acces de fiecare dată la ultima variantă publicată, la această adresă   împreună cu data ultimei modificări. Regulile se referă exclusiv la site-ul www.noapteamuzeelorclujnapoca.ro  și nu cu efect asupra site-urilor spre care avem sau vom avea legături și invers.

Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: [email protected] .

Informațiile Tale

Ce fel de informații colectăm despre tine?

Informațiile sunt colectate doar în momentul în care acceptați voluntar  și în cunoștință de cauză trimiterea către  noi a  acestora. SPAOC este conștientă de importanța protejării datelor și informațiilor colectate de la dvs., în mod special informațiile cu caracter personal. În plus, față de informațiile personale, sistemele noastre colectează automat informații care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit site-ul și cum ne putem îmbunătăți serviciile.

Momentan NU EXISTA sectiuni dedicate cu scopul de a colecta date personale prin intermediul acestui site (ex. formulare de contact, formulare de inscriere, rezervari, etc.) care sa presupuna ca utilizatorii să completeze date cu caracter personal, pentru a beneficia de anumite servicii. In cazul in care pe parcursul dezvoltarii serviciilor se vor implementa astfel de canale de colectare date prin intermediul acestui site, vor fi oferite informatii complete cu privire la tipul de date colectate, fiind necesar consimțământul pentru colectarea, stocarea și prelucraera acestora.

Aceste date pot fi furnizate de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular automat și vor fi folosite în scopuri legitime şi stocate în baza de date, proprietate a SPAOC cu SCOPUL îmbunatatirii calitatii serviciilor oferite prin intermediul site-ului (informatii legate de programul evenimentelor, posibilitatea organizarii de evenimente culturale etc) www.noapteamuzeelorclujnapoca.ro. Datele sunt analizate strict de catre administratorul site-ului, în vederea imbunatatirii acestuia.

De asemenea, datele dvs. vor putea fi utilizate pentru a vă oferi un feed-back actualizat și pentru a verifica informațiile și a opera eventualele modificări survenite pe parcurs, în legătură cu cererea dumneavoastră, daca o sa fie cazul.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru. Mai multe detalii pot fi regasite în politica pentru cookie-uri.

Acesta asigură pe de-o parte functionalități ale site-ului, sesiunile active etc. (cookies de functionalitate), dar și o categorie de cookies suplimentare, în scopul de a monitoriza activitatea din zona de website, zona de marketing online și analiza statistică.

Aceste tipuri de cookies sunt optionale, iar utilizatorul are posiblilitatea de a le dezactiva în momentul navigării pe site, utilizand functionalitățile banner-ului de consimțământ afișat.

De ce colectăm informatii cu caracter personal ?

Pe viitor am putea colecta informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Organizare / derulare evenimente, solutionarea  plângerilor, înregistrarea cererilor, elaborarea convențiilor de colaborare.
 • Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite prin intermediul site-ului (informatii legate de programul evenimentelor, posibilitatea organizarii de evenimente culturale etc).
 • Analiza tehnica si organizatorica strict de catre administratorul site-ului, în vederea imbunatatirii acestuia.
 • Colectarea si analiza informatiilor de tip “feedback”, cu privire la serviciile oferite.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

 • Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail [email protected]

 • Prelucrarea este necesară atât pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi, cât si oferirea de servicii, conform obiectului de activitate.

Atunci când pentru furnizarea sau prestarea unor servicii sau alte activitati, este necesară încheierea sau executarea unui contract.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu, păstrarea anumitor date sau documente în baza cerințelor legale.

Cât timp stocăm datele?

Daca va fi cazul, vom putea pastra datele dvs. cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate. Ulterior căutăm soluții pentru obținerea unui nou consimțământ din partea dumneavoastră, sau găsim soluții pentru arhivarea datelor. În general păstrăm datele cu  caracter personal pentru o perioadă de 1 an de zile cu posibilitatea de prelungire pentru perioade similare successive, în funcție de legislația în vigoare, interesul legal, interesul legitim și consimțământul persoanei vizate.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi şterse, distruse sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrare a înregistrărilor).

Pentru a te sigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, SPAOC va revizui periodic datele și, dacă este cazul, le va șterge.

Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți?

SPAOC poate transfera datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai SPAOC, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele SPAOC (de exemplu, stocarea datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, alte institutii publice cu care SPAOC a încheiat acordurile contractuale necesare de prelucrare si confidentialitate în conformitate cu reglementările UE și naționale.

Daca va fi cazul, vom transfera date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

SPAOC poate dezvălui datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. SPAOC va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja SPAOC și angajații săi sau pentru a respecta legea.

Ce masuri se securitate am luat ?

Ca parte a administrării am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea si interceptarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate conform implementarii GDPR si alinierii la standardele privind Managementu Securitatii Informatiei pentru infrastructura IT care asigura gazduirea serviciilor.

La nivelul instituției a fost elaborată o procedură operațională privind prelucrarea datelor personale și aprobată de Comisia de Monitorizare, în vederea implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial.

Angajații noștri precum și furnizorii de servicii asociate cu sistemele noastre de informații se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor personale aflate în posesia noastră. Orice întrebări referitoare la securitatea datelor personale pot fi adresate printr-un mesaj la adresa [email protected]

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Te rugăm să reții că:

 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri la adresa de email: [email protected]
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: [email protected]

În cazul în care considerați că unul dintre drepturi v-a fost încălcat va puteți adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal la numerele de telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212  sau pe email la adresa: [email protected]. Pentru alte informatii puteti accesa site-ul Autoritatii, la adresa www.dataprotection.ro